JavaScript 代码段

全选/反选

/**
 * checkbox的反选
 * @param {type} name
 * @returns {undefined}
 */
function invertSelectType(name) {
  var ids = $("input[name='" + name + "[]']");
  for (var i = 0; i < ids.length; i++){
    if (ids[i].checked == true){
      ids[i].checked = "";
    } else {
      ids[i].checked = "checked";
    }
  }
}
/**
 * 全选
 * @param {type} name
 * @returns {undefined}
 */
function allSelectType(name){
  var ids = $("input[name='" + name + "[]']");
  for (var i = 0; i < ids.length; i++){
    ids[i].checked = "checked";
  }
}

页面加载时,对对应的页面添加样式

//这里的js, 可以做为一个外部的JS文件, 然后由上面这些页面统一引入即可.
(function(){
  var tDiv = document.getElementById("tab2"),
    links = tDiv.getElementsByTagName("a"),
    index = 0,//默认第一个菜单项
    url = location.href.split('?')[0].split('/').pop();//取当前URL最后一个 / 后面的文件名

  if(url){//如果有取到, 则进行匹配, 否则默认为首页(即index的值所指向的那个)
    for (var i=links.length; i--;) {//遍历 menu 的中连接地址
      if(links[i].href.indexOf(url) !== -1){
        index = i;
        break;
      }
    }
  }

  links[index].className = 'active';
})();
发表评论
* 昵称
* Email
* 网址
* 评论